Hvordan bruke en fond kalkulator dnb?

Hvordan bruke en fond kalkulator dnb?
Fond kalkulator dnb en fondskalkulator, også kjent som en fondskalkulator eller SIP-kalkulator, kan være en simulering som beregner gjennomsnittlig avkastning ut av aksjefondinvesteringene dine. I tilfelle du ikke er sikker på løpetiden til investeringene dine, bør du bruke en fond kalkulator dnb kalkulator DNB for å oppdage. Dette er absolutt viktig før du bestemmer deg for å investere, siden det hjelper deg å adskille investeringene dine slik at du ikke bare kan utvide porteføljen din, men i tillegg få høy avkastning.

Dette elektroniske verktøyet forbereder deg på det beløpet du måtte ha til måte hver måned for SIP-ene dine. Det gir deg et klart bilde av investeringene og avkastningene dine for å hjelpe deg med å budsjettere dine månedlige utgifter tilsvarende og oppnå dine økonomiske mål. Mange føler seg redde for å kjøpe aksjefond bare fordi de tror at det nåværende markedet er ustabilt. Vel, du vil finne fond som tilbyr stabil avkastning, til tross for markedsforholdene. Når du kan finne slike fond, vil du definitivt få en følelse av avkastningen etter en bestemt periode. Benytt deg av fond kalkulator dnb kalkulatoren for å finne ut det typiske returbeløpet.

Fond kalkulator dnb Kalkulatoren inneholder flere bokser der du bør fylle ut nødvendige detaljer om investeringene dine. Det spiller ingen rolle om du foretar SIP-investeringer eller kanskje en engangsinvestering, vær helt sikker på at du går inn i de riktige detaljene for å få totalavkastningen.

Så hvordan fungerer en fond kalkulator dnb?

 

Den glade fond kalkulator dnb kalkulatoren DNB arbeider med et fremtidig verdikonsept for å gi et nøyaktig estimat av modenhetsverdien til verdipapirfondene dine og SIP-ene. Slik fungerer fond kalkulator dnb kalkulatoren:

Engangsinvestering.

Anta at du vil foreta en engangsinvestering på 869,229 kr i en av aksjefondordningene i en periode på flere år. I følge fortiden til det aksjefondet er normal avkastning 8% p.a. Derfor vil din fremtidige verdi være lik nåverdien (1 + r / 100) ^ n.

Som beskrevet i dette eksemplet:

Nåverdi = 869,229 kroner

Anslått avkastning = 8% eller 0,08

Investeringslengde = flere år

Derfor vil fond kalkulator dnb kalkulatoren vurdere alle disse detaljene og bruke denne formelen for å gi følgende resultat:

 

Fremtidig verdi = 869,229 (1 + 8%) ^ 10

Derfor er fremtidig verdi = 1,879,192 kr.

Det betyr at du kan forvente å få omtrent 1,879,192 etter flere år.

SIP-investeringer.

I tillegg til å beregne avkastningen til engangsinvesteringene dine, vil du også finne ut din omtrentlige avkastning på dine egne SIP-investeringer. Beregningen er imidlertid litt lengre, så pass på at du fyller ut all informasjonen i kalkulatoren nøye.

Fondskalkulatoren DNB bruker den påfølgende formelen for å beregne avkastningen på dine egne SIP-investeringer:
FV = P [(1+i)^n-1]*(1+i)/i

Her betegner bokstavene det neste:

P = SIP-investeringsbeløpet ditt.

n = Varigheten av investeringen din i måneder.

i = Sammensatt avkastning.

r = Forventet avkastning.

FV = Fremtidig betydning av SIP-ene dine rundt forfallsdatoen.

Anta at du investerer 8,705 kr hver måned i en ordning for verdipapirfond. Investeringsplanen din er utformet i ti år, og den gjennomsnittlige avkastningen fra kundene er vanligvis 8%. Her er hva du har i tråd med formelen ovenfor:

r = 8/100 = .08

Nå må du dele dette med 12 for at kalkulatoren viser din gjennomsnittlige månedlige avkastning. Derfor kommer det til .08 / 12 = .006667.

Din fremtidige verdi innebærer:

8,705 kr [(1 + .006667) ^ 120 – 1] * (1+ .006667) /. 006667

= 9,438 kr.

Det betyr at hvis du investerer 8,707 kr på en månedlig basis med en gjennomsnittlig avkastning på 8% i et tiår, kan du forvente en absolutt fremtidig verdi på 9,438 kr.

Bruke kalkulatoren.

Slik trenger du å bruke kalkulatorens førstegangsinvesteringer og SIP-investeringer:

• Velg engangsinvestering SIP-investering rundt kalkulatoren.

• Fullfør investeringsdetaljer som tidspunktet for investeringen, forventet avkastning og investeringsbeløp (per måned for SIP-investeringer).

• Sats rundt beregningsknappen. Kalkulatoren vil demonstrere forventet returbeløp umiddelbart i løpet av øyeblikk.

Hvorfor bør du bruke en fondskalkulator DNB?.

Følgende er en av fordelene ved å velge en fond kalkulator DNB:

1. Den viser løpetidsverdien på investeringene dine. Dette lar deg budsjettere kostnadene dine samt sette økonomiske mål som samsvarer med investeringene og avkastningen.

2. Du bør bruke kalkulatoren når som helst og hvor som helst. Det er absolutt ingen må ringe en monetær rådgiver for å oppdage din omtrentlige avkastning. Kalkulatoren gir et nøyaktig estimat av dine respektive avkastninger på sekunder.

3. Du har ikke bare valget å beregne gjennomsnittlig avkastning for dine respektive SIP-investeringer, men i tillegg engangsinvesteringer. Sannheten er at det er mulig å beregne den normale avkastningen på alle investeringene dine ved hjelp av en kalkulator.

4. Det er mulig å basere dine fremtidige utgifter basert på beløpet du forventer å anskaffe som avkastning gjennom investeringene dine. Anta at du trenger å få drømmehuset ditt etter 10 år. Det er mulig å investere tilsvarende, så det gir avkastning som kan tillate deg å kjøpe huset uten å ta lån.

Vanlige spørsmål om fond kalkulator DNB.

1. Kan kalkulatoren vise resultatene til dine respektive aksjefond?.

Nei, det gjør det ikke. Du må evaluere resultatene til aksjefondet ditt ved å sjekke bakgrunnen for det. Hold øye med gjennomsnittlig avkastningskurs, antall personer som investerer hver måned, sammen med selskapets tre siste balanser. Kalkulatoren hjelper bare med å finne ut hvor mye du sannsynligvis vil motta som avkastning så snart du begynner å investere. Det er ikke nødvendigvis noe å evaluere et aksjefonds resultater.

2. Kan denne kalkulatoren hjelpe meg med å velge mitt foretrukne SIP-beløp?.

Vel, du kan sammenligne normalavkastningen ved å endre det månedlige SIP-beløpet i kalkulatoren. Det vil gi forskjellige returbeløp. Sammenlign disse beløpene for å se hvilket som passer budsjettet ditt.

3. Er fondskalkulatorer de samme?.

DNB-versjonen gir en relativt nøyaktig fremtidig betydning av avkastningen. Andre fondskalkulatorer utnytter kanskje ikke akkurat formlene diskutert ovenfor, og gir dermed en tilnærming som ikke utfyller gjennomsnittlig avkastningstall.

Nå som du lærer hvordan DNB-fondskalkulatoren fungerer, kan du bruke den ganske enkelt ved å angi SIP-en din, en tredemølle-investeringsdetalj for å finne ut hvor mye penger du kan få etter flere år.