Dnb eiendom Norges største nettbank – DNB Eiendom og Finanstjenester

Share

Dnb eiendom Norges største nettbank – DNB Eiendom og Finanstjenester
Dnb eiendom DNB Finansiering service er en av Norges mest respekterte leverandører av finansielle tjenester, men selskapet er ikke bare fokusert på å levere finansielle gode tjenester, men også et bredt spekter av produkter som boligpriskalkulator dnb til anslagsvis 1,4 millioner kunder i Norge – og det tallet inkluderer 72.000 bedriftskunder. For mange av disse kundene er det DNB Eiendom som gjør en reell forskjell i deres liv. Dette inkluderer tjenester som forhåndsgodkjenning for de privatkundene som er i markedet for nye boliger eller salg bolig til salg. Med denne tjenesten har DNB eiendomskunder trygghet ved å vite hvor mye de kan bruke når de starter jakten på en ny bolig.

Trygghet med DNB eiendom eiendomsmegler

 

Men bedriftskunder eiendomsmegler har også den verdsatte tryggheten. DNB-eiendommer tilbyr bedriftseiere et bredt stort spekter av tjenester for å sikre dem de eiendommene de trenger for å forbli konkurransedyktige og sikre at deres virksomhet er i stand til å gripe muligheter for vekst. DNB eiendom tilbyr disse kundene rådgivnings- og meglertjenester knyttet til kjøp av en rekke eiendommer. Inkludert varehus, logistikkvirksomhet, eiendommer i gjestfrihetsbransjen, leiligheter og leilighetsbygg, og boligutvikling (blant andre).

Imidlertid betjener selskapenes eiendomsarm også internasjonale selskaper som ønsker å ta del og utnytte det raskt voksende norske markedet. DNB eiendom har tilstedeværelse og kontorer i fire av Norges største byer dnb eiendom oslo, dnb eiendom bergen, dnb eiendom trondheim. Dette gir sine fagfolk innsikt i eiendomsmarkedets unike karakter over hele landet. For multinasjonale selskaper gir dette komforten av å vite at uansett hvor ambisiøse behov de har i eiendomssegmentet, vil DN alltid være der for å gi en hjelpende hånd.

Men DNBs mangfoldige karakter gjør at de kan tilby mye mer enn svært profesjonell bedriftsrådgivning til næringseiendomsmarkedet. Det er også i stand til å tilby en full pakke med finansielle tjenester knyttet til eiendomserverv. Dette inkluderer fasiliteter for å gjøre tapsfinansiering enklere for de selskapene som vil ha vissheten om at deres finansielle alternativer ikke bare gir den beste verdien, men også forutsigbarhet i et globalt finans- og eiendomsmiljø som er preget av raske endringer.

Lån bolig til salg innen Dnb eiendom

 

Bolig til salg lånene som tilbys til investorer i næringseiendom er spesielt skreddersydd til de unike kravene til hver enkelt virksomhet. Finansieringsalternativer inkluderer flytende eller faste renter (eller en skreddersydd kombinasjon av de to), en strukturert betalingsplan som tar hensyn til kontantstrøm og selskapets krav til driftskapital og valget mellom et serielån eller et annuitetslån. Profesjonelle rådgivere i DNB eiendom tar også hensyn til regnskapsregler som kan være unike for hvert enkelt selskap avhengig av opprinnelsesland og forretningsmodell, samt hensyn til avskrivninger.

Å få et næringseiendomsrelatert lån krever selvfølgelig sikkerhet. DNB strekker seg imidlertid en ekstra mil for å sikre at selskapet har et bredt nivå spekter av valgmuligheter når det gjelder å stille sikkerhet. Sikkerhetstyper kan omfatte kundefordringer, varelager, kontanter, eiendom, garantier av ulike typer og driftsmidler. DNB vil sørge for at sikkerheten som stilles fortsetter å bidra til den løpende suksessen for virksomheten – samtidig som den utgjør en meget reell forskjell for organisasjonens strategiske vekstplan.

DNB går imidlertid også et skritt videre for å sikre at selskapet kan fokusere på sin kjernevirksomhet, samtidig som det kan nyte godt av fordelene ved et finansielt forhold til et av Norges mest respekterte finansielle tjenesteselskaper. For dette formål vil DNB også sørge for bankgarantier for å sikre at selskapets betalingsforpliktelser blir innfridd. Disse garantiene vil sikre at selskapet er i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor leverandører av varer og megler leilighet tjenester og vil overholde sine kontraktsmessige forpliktelser. En DBB-bankgaranti vil også sørge for forskuddsbetalinger og bistå selskapet med å sikre at utstyr og leie av eiendom er dekket. Kort oppsummert vil DNB gi selskapet forsikring om at det kan fokusere på sin kjernekompetanse uten ytterligere økonomisk stress.

For å sikre at selskapet har tilstrekkelig tilgang på arbeidskapital og er i stand til å takle de tilleggsutfordringene som er så mye en del av det å drive forretning i det 21. århundre, vil DNB dnb privat også gi kassekreditt.

DNB dnb bank har et sett med kjerneverdier som driver alt de gjør. Disse verdiene inkluderer en forpliktelse til å være dristig, tenke utenfor boksen for å gi kundene alternativer som kanskje ikke er umiddelbart synlige – og at DNB fortsetter å vokse og lære for å gi kundene de beste rådene og produktene. Selskapet er stolt av en forpliktelse til nysgjerrighet – noe som betyr at de alltid er på utkikk etter måter å forbedre kundeopplevelsen på. Og til slutt, DNB aktiv eiendom er stolt av ansvar, inkludert en forpliktelse til åpenhet og bærekraftig drift og å bidra positivt til samfunnet.

Er det ikke den typen selskap du ønsker skal håndtere eiendommen din og relaterte økonomiske anliggender?.